Česky Česky
English English

Úvodem

Poskytuji poradenské služby v oborech marketing, strategický management a řízení lidských zdrojů pro organizace z privátního i veřejného sektoru. Nabízím rovněž odbornou pomoc jednotlivcům při přípravě na přijímací pohovor, Assessment nebo Development Centre.

Filosofie, o kterou se opírá můj přístup

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že zákazník bude spokojen, pokud mu předám to, co umím skutečně na výbornou, a co současně efektivně řeší zákazníkovy potřeby.

Proto vždy definuji pečlivě zadání spolupráce.

Samostatnost a nezávislost zákazníka plně respektuji a promítám do svého přístupu.

Marketing&Netforce

AKTUÁLNĚ

1. 10. 2012

Marketingový výzkum v prostředí internetu je přesně to, co dává šanci klientům získat informace, které podpoří jejich rozhodování. Softwarové nástroje přirozeně neslouží pouze marketingovému výzkumu, jsou rovněž využívány v sociologickém výzkumu, za všechny uvádím výzkumy spokojenosti anebo angažovanosti zaměstnanců. Po dohodě se slovenskou výzkumnou agenturou Marketing&Netforce začínám dnešním dnem budovat jejich zastoupení v České republice a prvním produktem, který nabízím českým klientům, bude Výzkum angažovanosti zaměstnanců.

21. 9. 2012

Marketing Science and Inspirations

Léto skončilo a nastává čas podzimních plískanic. Věřím, že energii, kterou mi dodalo toulání se po českých a slovenských horách, využiji co nejlépe. Začínám působit na Vysoké škole Karla Engliše v Ostravě, kde povedu předměty Strategický management a Marketingová komunikace. Konzultační činnost a vzdělávání manažerů budu nadále vykonávat, avšak o novinkách z mé publikační a poradenské činnosti budu v následujících týdnech informovat již výhradně prostřednictvím sítě LinkedIn.

30. 8. 2012

Ve firmě MATEICIUC a.s. byl přijat naší firmou doporučený postup „Řízení námětu na nový výrobek“ a stane se součástí dokumentace ISO. V současné době management společnosti posuzuje pravidla pro řízení produktového portfolia, které jsem zpracovala společně s marketingovou manažerkou společnosti Ing. Hanou Vondrákovou.


Vytisknuto z www.m-mart.cz